Zajęcia Komputerowe

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach wychodzi naprzeciw potrzebom swoich Czytelników i wciąż rozwija ofertę do nich kierowaną. Większość z naszych filii wyposażona jest w sprzęt komputerowy z którego mogą nieodpłatnie korzystać.

Prócz tego, w kilku filiach prowadzone są bezpłatne zajęcia komputerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz specjalne – dla osób starszych. Uczestnicy zajęć uczą się podstaw obsługi komputera, poznają programy komputerowe oraz uczą się bezpiecznego korzystania z Internetu.


W celu uzgodnienia zakresu zajęć i terminów prosimy o kontakt z poszczególnymi filiami. 
Wytłuszczono formy zajęć, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu - telefoniczne albo online

 • Filia nr 13 – zajęcia komputerowe dla seniorów. Odbywają się we wtorki i czwartki, w godz. 12.00-15.00, obecnie poprzez Skype.

 • Filia nr 17 – konsultacje telefoniczne z zakresu obsługi komputera, na życzenie czytelników.

 • Filia nr 8 – pomoc seniorom w obsłudze komputera. Na życzenie czytelników

 • Filia nr 25 – zajęcia komputerowe dla wszystkich czytelników, na ich życzenie

 • Filia nr 23 – zajęcia komputerowe dla seniorów, odbywające się w każdą środę, w godzinach umówionych z czytelnikiem. Preferowane zajęcia indywidualne

 • Filia nr 27 – telefoniczne kółko komputerowe dla seniorów; pomoc w obsłudze laptopa, tabletu czy smartfona. Zajęcia indywidualne, na specjalne życzenie, w formie konsultacji telefonicznej. 

 

Dodatkowo w blbliotecznych filiach można usyskać pomoc z zakresu katalogu INTEGRO. 
Wytłuszczono formy zajęć, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu - telefoniczne albo online

 • Filia nr 18 – szkolenie z zakresu obsługi katalogu Integro, indywidualnie, na specjalne życzenie czytelników

 • Filia nr 13 - szkolenie z zakresu obsługi katalogu Integro, indywidualnie, na specjalne życzenie czytelników

 • Filia nr 1 - szkolenie z zakresu obsługi katalogu Integro, indywidualnie, na specjalne życzenie czytelników

 • Filia nr 7 – szkolenie z zakresu obsługi katalogu Integro, indywidualne, na specjalne życzenie czytelników – krótkie szkolenia telefoniczne lub w filii

 • Filia nr 17 – konsultacje telefoniczne z zakresu obsługi katalogu Integro, na życzenie czytelników

 • Filia nr 8 – szkolenia z zakresu obsługi katalogu Integro, na życzenie czytelników

 • Filia nr 25 – konsultacje z zakresu obsługi katalogu Integro dla wszystkich czytelników, na ich życzenie

 • Filia nr 9 – telefoniczne konsultacje z zakresu obsługi katalogu Integro, na życzenie czytelnika

 • Filia nr 3 – telefoniczne konsultacje z zakresu obsługi katalogu Integro, na życzenie czytelnika

 • Filia nr 20 – szkolenie za zakresu obsługi katalogu Integro, w godzinach pracy biblioteki