Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

integrootwarcie strony legimi w nowym okniebip logootwarcie strony ibuk w nowym oknieotwarcie strony urzędu miasta w nowym oknie

ksiazka kartaNiewinny dług, poważne konsekwencje
• Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zwraca się do wszystkich Czytelników z prośbą o terminowy zwrot wypożyczonych z Biblioteki zbiorów, bez oczekiwania na upomnienie z naszej strony. Informujemy, że w stosunku do Czytelników, którzy nie regulują na bieżąco zobowiązań wobec Biblioteki, podejmowane są działania windykacyjne. Zawsze też zostaje zablokowane konto biblioteczne, funkcjonujące w całej sieci na terenie Miasta Katowice. Ponowne skorzystanie z usług Biblioteki, możliwe będzie dopiero po zwróceniu wypożyczonych książek i zapłacie opłat bibliotecznych, o których mowa w Regulaminie, oraz ewentualnie - w przypadkach przedłużającej się bierności Czytelników - innych opłat związanych z windykacją zbiorów (odsetkami, kosztami procesu sądowego, w tym zastępstwa procesowego, i egzekucji sądowej). Roszczenie Biblioteki dotyczące zwrotu wypożyczonych książek i zapłaty regulaminowych opłat z tytułu ich przetrzymania, stanowi wierzytelność o charakterze cywilnoprawnym, taką samą jak wiele innych - np. należną bankowi z tytułu niespłaconego kredytu czy właścicielowi lokalu z tytułu niezapłaconego czynszu - i może być tak samo dochodzone, nie wyłączając drogi postępowania sądowego. Wiemy, że niewinne przewinienie w postaci opóźnienia w zwrocie wypożyczonych książek może mieć poważne konsekwencje. Dlatego zachęcamy wszystkich Czytelników do nie odkładania w czasie decyzji o regulowaniu swoich zobowiązań bibliotecznych, albowiem po dłuższym upływie czasu wiąże się to ze zwielokrotnieniem długu, początkowo niewielkiego (za jedną wypożyczoną pozycję to kwota 1,00 zł za jeden tydzień opóźnienia), który jednak wskutek upływu czasu przekształca się w znaczące obciążenie finansowe. Zatem bierność Czytelników po prostu się nie opłaca!

 

Pamiętaj o podaniu aktualnego adresu
• Z tych samych względów prosimy także Czytelników o bieżące informowanie Biblioteki o zmianie swoich danych adresowych, ponieważ ustalanie przez Bibliotekę aktualnych adresów w urzędowych bazach jest skuteczne, ale również wydłuża proces windykacji i tym samym wpływa na wysokość obciążeń Czytelnika.

 

zwrot ksiazki 2I po kłopocie …
• Informujemy także Czytelników, że pod warunkiem zwrotu wypożyczonych książek (bądź w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia po wpłaceniu ich ekwiwalentu pieniężnego lub dostarczeniu ekwiwalentu książkowego w oparciu o zasady zamieszczone w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki), jesteśmy otwarci na propozycje Czytelników i w zamian za naliczone opłaty biblioteczne przyjmujemy w ekwiwalencie książki, wzbogacające nasze zbiory. Z tych względów, niezależnie od upływu czasu, zawsze warto skontaktować się z Nami, bo wspólnie znajdziemy rozwiązanie korzystne dla obu stron.

 

Nasze konto bankowe
Naliczone opłaty biblioteczne można wpłacać w filiach bibliotecznych lub na rachunek bankowy o numerze: 
94 1050 1214 1000 0007 0005 3333. W tytule przelewu, oprócz imienia i nazwiska Czytelnika, należy wymienić numery filii bibliotecznych, w których doszło do opóźnienia w zwrocie wypożyczonych książek.

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wykonanie Szymon Szostok