Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

integrootwarcie strony legimi w nowym okniebip logootwarcie strony ibuk w nowym oknieotwarcie strony urzędu miasta w nowym oknie

Srebrna książka to usługa realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach, polegająca na dowożeniu do domu książek i audiobooków wypożyczonych katowickim seniorom, a także osobom niepełnosprawnym i chorym. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do książek czytelnikom mającym trudności z przemieszczaniem się, aby nie zostali wykluczeni z możliwości korzystania z biblioteki.

 

Regulamin usługi Srebrna książka
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach

§ 1


1. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach udostępnia Czytelnikom usługę pod nazwą Srebrna książka, zwaną w dalszej części Regulaminu również „usługą”.

2. Czytelnicy mogą korzystać z usługi w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach.

§ 2

1. Srebrna książka adresowana jest do seniorów, którzy ukończyli 65 lat, chorych, niepełnosprawnych, mających problemy z dotarciem do biblioteki ze względu na stan zdrowia - zameldowanych na terenie miasta Katowice, jak również zamieszkałych i płacących podatki w Katowicach.

2. Wypożyczanie książek w ramach usługi odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne bądź drogą elektroniczną na adres filii, do której zapisany jest Czytelnik, podanie przy tym imienia i nazwiska wypożyczającego, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, wybranych tytułów lub określenie swoich preferencji literackich.

3. Osoby, które nie są Czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach mogą skorzystać z usługi zapisując się do Biblioteki telefonicznie lub wysyłając e-maila na adres najbliższej filii; kartę zapisu podpisują w czasie pierwszej wizyty bibliotekarza z zamówionymi książkami.

4. Bibliotekarz dostarcza nieodpłatnie, w umówionym z Czytelnikiem terminie, wybrane książki pod adres zamieszkania na okres do 30 dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

5. Jedna osoba może wypożyczyć jednorazowo 5 pozycji.

6. Lista tytułów książek i audiobooków jest dostępna w elektronicznym katalogu OPAC Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach pod adresem www.opac.mbp.katowice.pl

7. Zwrot książek może odbyć się taką samą drogą, w miejscu zamieszkania Czytelnika, po wcześniejszym zgłoszeniu w filii, z której książki zostały wypożyczone.

§ 3

Pozostałe zasady korzystania z usługi, w tym dotyczące obowiązku poszanowania wypożyczonych książek i stosowanych opłat za ich nieterminowy zwrot, określa Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

Wersja PDF regulaminu

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wykonanie Szymon Szostok