Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

integrootwarcie strony legimi w nowym okniebip logootwarcie strony ibuk w nowym oknieotwarcie strony urzędu miasta w nowym oknie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, DLA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego “RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
z siedzibą: ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice.
2. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- świadczenia usług Biblioteki,
- prowadzenia statystyk,
- dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze /art. 6 ust. 1 litera c) RODO/,
- udzielona zgoda /art. 6 ust. 1 litera a) RODO/,
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora /art. 6 ust. 1 litera f) RODO/, jakimi są dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub promocja oferowanych usług.
5. Udostępnianie danych osobowych
Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- podwykonawcom (procesorom) w związku ze zleconymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach zadaniami,
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów administratora,
- przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
- okres na jaki została udzielona zgoda.
7. Przysługujące prawa
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną mają prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
- usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
- cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe zbierane są od osób, których dotyczą lub od przedstawiciela ustawowego.
9. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla korzystania z usług Biblioteki. Są to dane wymienione w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574/.
10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednak bez profilowania.

 

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wykonanie Szymon Szostok