Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

integrootwarcie strony legimi w nowym okniebip logootwarcie strony ibuk w nowym oknieotwarcie strony urzędu miasta w nowym oknie

Wielokulturowo

wielokulturowo 1

Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na cykl spotkań pt. Wielokulturowy Śląsk. Wydarzenie realizowane jest od blisko 4 lat w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grażyńskiego 47 (Koszutka), a spotkania odbywają się raz w miesiącu. To pierwsza tego typu inicjatywa nie tylko w Katowicach, ale i w woj. śląskim. Do współpracy w realizacji przedsięwzięcia zapraszamy zarówno osoby reprezentujące instytucje kulturalne, religijne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli poszczególnych grup etniczno-religijnych, jak i specjalistów zajmujących się tematyką mniejszości na Śląsku.

Podjęta przez Bibliotekę inicjatywa ma na celu przyczynić się do poszanowania różnorodności kulturowej, uwolnić ją od krzywdzących stereotypów i uprzedzeń. Poprzez popularyzację wiedzy na temat mniejszości zamieszkujących Katowice i szeroko rozumiany Śląsk, chcemy zwrócić większą uwagę na ich problemy i potrzeby.

wielokulturowo 2

Od pierwszego spotkania cykl cieszy się dużym zainteresowaniem naszych Czytelników. Dotychczas odbyło się ponad 40 spotkań, podczas których przybliżyliśmy prawie 30 mniejszości narodowych (m.in. Niemców, Słowaków, Czechów, Żydów), etniczne (Karaimi, Łemkowie, Romowie) oraz religijne (m.in. luteranie, grekokatolicy, prawosławni, muzułmanie, starokatolicy, buddyści, wyznawcy judaizmu). Ponadto, Biblioteka gościła przedstawicieli grup, które nie są uznawane za mniejszości narodowe i etniczne, jak np. Kaszubi, Ślązacy, Morawianie, Grecy, Wilamowianie.

Stosunkowo dużo miejsca poświęcamy mniejszości śląskiej oraz jej kulturze (językowi, obrzędom, zwyczajom). Gościliśmy kilku znakomitnych znawców zajmujących się tematyką śląską, jak np. prof. Zbigniewa Kadłubka, Tadeusza Kijonkę, Barbarę Szmatloch, Joannę Furgalińską.

W 2020 r. w planach są kolejne spotkania poświęcone m.in. kalwinizmowi, mariawitom, Walończykom, Gruzinom, góralom śląskim, uchodźcom.

Czytelnicy biblioteki mogą samodzielnie składać propozycje tematów kolejnych spotkań. Zainteresowanych zapraszamy na stronę biblioteki:

mbp.katowice.pl/wielokulturowy-slask


Notka o autorze|closed

Sławomir Hordejuk

sławomir hordejukPochodzi z Południowego Podlasia.
Z wykształcenia nauczyciel geografii, bibliotekarz i animator kultury.
Z zamiłowania regionalista. Interesuje się historią i kulturą Tatarów polsko-litewskich, dziejami polskiego lotnictwa, mniejszościami narodowymi i etniczno-religijnymi.
Miłośnik literatury faktu i reportaży. Od kwietnia 2012 r. pracownik Działu Metodyki Analiz i Promocji.

 

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wykonanie Szymon Szostok